گوشی های هوشمند امروزه به یکی از ابزارهای جدایی ناپذیر از زندگی افراد در هر سن و سالی تبدیل شده اند. اما در آینده حتی ممکن است این ابزار هوشمند به بخشی از جسم ما تبدیل شوند و آنگاه جدایی از آن‌ها غیرممکن خواهد بود. در این فیلم کوتاه جالب و تکان دهنده، داستان ظهور تا سقوط ابزارهای هوشمند به نمایش کشیده شده است. ابزارهایی که در وهله اول بسیار کارآمد خواهند بود اما اهداف پشت پرده ی تولید آنها، جلوی استفاده معمول از این فناوری های نوین را خواهد گرفت.

دیدگاه شما چیست؟