مقاله فناوری

تحقیق تجربی: گرایش فرد در موقعیت تهدید طی جستجوی اینترنتی، (قسمت اول)

3D head made with binary code.

 

 

از دیدگاه روانشناختی، تمرکز روی اطلاعات منفی در یک وضعیت مثبت توسط فرد ممکن است به حفظ تمرکز و نزدیک شدن به موفقیت کمک کند. در مقابل، تمرکز توجه تنها روی اطلاعات منفی در یک وضعیت عاطفی منفی، مانند تهدید، غیر کاربردی می باشد و مانع دستیابی به اهداف می‌شود. با این حال از سوی دیگر، تمرکز بر اطلاعات مثبت می‌تواند به جلوگیری از افزایش حالت عاطفی منفی و موفقیت در دستیابی به هدف کمک کند. این اصل به اصلاح “مقابله با مقررات” شناخته می‌شود.

تحقیقات اخیر (Greving & Sassenberg، ۲۰۱۵؛ Greving et al.، ۲۰۱۵)به این واقعیت رسیده است که ترجیح دادن اطلاعات مثبت در وضعیت تهدید در طول جستجوی اینترنتی رخ می دهد. طبق اصل “مقابله با مقررات” (Rothermund، ۲۰۱۱)، مقابله با مقررات معمولا و به خصوص در شرایطی که افراد را در موقعیت انعطاف پذیری و سازگاری با اطلاعات هستند، رخ می دهد. جستجوی اینترنتی شرایط خاصی فراهم می کند که احتمالا فرد کنترل کامل بر روی آن ندارد و به این ترتیب، احتمال تحت تهدید قرار گرفتن فرد بالاست.

به طور دقیق‌تر، پژوهش های اخیر نشان داده است که افراد تهدید شده پیوندهای مثبت بیشتری را پیگیری می کنند، صفحات وب را به صورت پنهان بیشتر اسکن کرده و اطلاعات بیشتری را نسبت به افرادی که تهدید نشده اند، پردازش و به یاد می آورند (Greving et al.، ۲۰۱۵). بنابراین، این تحقیق نشان داد که تهدید بر رفتار جستجوی اینترنتی تاثیر می گذارد.

با این حال، تحقیقات فوق سه محدودیت داشت؛

اول-در میان تمام مطالعات، شرایط چالش (Greving et al.، ۲۰۱۵)، به عنوان “شرایط کنترل”(اصول تحقیق) در مورد تهدید (Blascovich & Tomaka، ۱۹۹۶) یا شرایط خنثی استفاده می شود (Greving & Sassenberg، ۲۰۱۵). از این رو، تهدید در مقایسه با هر دو این “شرایط کنترل”، هنوز مورد بررسی مناسب قرار نگرفته است.

دوم- مطالعات در این پژوهش عمدتا روی مراحل جداگانه جستجوی اینترنتی متمرکز بود (به عنوان مثال، تولید شرایط جستجو، انتخاب لینک از یک SERP از پیش تعریف شده؛ Greving & Sassenberg، ۲۰۱۵، Greving و همکاران، ۲۰۱۵،)، حتی اگر جستجو در اینترنت شامل گذراندن یک فرآیند تکراری می‌شد.

سوم- در مطالعه مربوط به کل فرایند جستجو، یک سوم از نمونه باید از مطالعه حذف شود، زیرا شرکت‌کنندگان در تحقیق نگران دستورالعمل‌های دستکاری شده (به عنوان مثال، استفاده از معیارهای پس از تولید) بودند. برای مقابله با این محدودیت ها، این مطالعه را انجام دادیم.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا