مرور برچسب

Numenta

اکوسیستم داده کاوی را در یک نگاه مشاهده کنید!

ابزار های بسیاری را در مفتا معرفی کرده ایم که هر کدام به تنهایی میتوانند بسیاری از نیاز های داده کاوی و بیگ دیتای شما را برطرف کنند، اما آگاهی از تمامی آنها بسیار زمان بر بوده و دیدن همه آنها در یک دسته بندی علمی میتواند بسیار مفید باشد.…