مرور برچسب

NSA-esque

قانون شگفت انگیزی برای نفوذ به وب کم همسایه

قانون شگفت انگیزی وجود دارد که به هر کسی اجازه می دهد با استفاده از ابزار رایگان NSA-esque  به وب کم همسایه نفوذ کند.دنیل کاثبرت مشاور امنیتی سیا مدعی شده سازمان سیا با استفاده از برنامه منبع باز Maltego اقدام به بررسی تعداد کاربران…