مرور برچسب

nolearn

پروژه های برتر یادگیری ماشین پایتون

20 پروژه برتر یادگیری ماشین متن باز پایتون در GitHub آنالیز شده اند و در این بررسی مشخص شده است scikit-Learn، PyLearn2 و NuPic از فعال ترین پروژه های شناخته شده و مشارکتی بوده اند.عکس1: پروژه های یادگیری ماشین پایتون در گیت هاب، که با…