مرور برچسب

Nokia Here

مرور رسانه ها ۱۳ مردادماه

توافق خودروسازان آلمانی برای خرید نقشه نوکیابه گزارش ایسنا، گروهی از خودروسازان آلمانی با هدف گسترش دسترسی به خدمات دیجیتالی برای خودروهای متصل، برای خرید سرویس نقشه Nokia Here به توافق رسیدند.  این گروه که شامل ب ام و و آئودی است،…