مرور برچسب

NodeXL

تحلیل ارتباطات داعش در توئیتر

به همگان ثابت شده است که داعش فعالیت رسانه ای تاثیر گذاری را در ماههای اخیر آغاز کرده است. ما به این نتیجه رسیدیم که بستر توئیتر به اصلی ترین مرکز تبلیغات داعش تبدیل شده است و تعداد پراکنده از فعالین داعش در توئیتر حساب دارند. بنابراین…

کارگاه آموزش نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی

کارگاه آموزشی نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی در تاریخ 25 آذر 93 ساعت 15 تا 19 و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میگردد.محورهای مورد بحث در ایرن کارگاه عبارتند از:ارائه مبانی نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی ارائه…