مرور برچسب

Nextdoor

شبکه اجتماعی ضد فیسبوک

اگر می خواهید با مردم محله خود در ارتباط باقی بمانید، یکی دیگر از شبکه های اجتماعی کاربرد-محور به نام Nextdoor، شما را به افرادی که در نزدیکی شما زندگی می کنند متصل می‌کند. همسایه‌های ما می توانند در بسیاری از کارهای و به طرق مختلف به ما…