مرور برچسب

Neustar

مرور رسانه ها، ۹ اردیبهشت ۹۵

انتشار لیست افرادی که اهداف بعدی داعش هستند گروه تروریستی داعش لیستی از 3600 تن از مردم نیویورک را که اهداف بعدی این گروه محسوب می شوند را منتشر کرد. پیش از این هکرهای منتسب به گروه داعش نیز لیست مشابهی را منتشر کرده بودند که اسامی…