مرور برچسب

Network Intelligence

سیسکو سیستمز شبکه هوشمند استراتژی آماری و آنالیزی خود را برای ارائه دانش تجاری و عملی معرفی میکند

سیسکو سیستم اینبار میخواهد با ورود به مارکت بیگ دیتا خود را بهتر اثبات کند. این شبکه غول پیکر اعلام کرده است که میخواهد از نرم افزار آنالیز و تجزیه و تحلیل خود پرده برداری کند. این ابزار برای آنالیز اینترنت همه چیز (internet of…