مرور برچسب

NetLogo

همایش داده های عظیم (Big Data)

این همایش برای مدیران صنایع محترم و دانشگاهیان ارجمند طراحی  شده است. شرکت دراین دوره به مدیران بانک ها و بیمه ها و اپراتورهای تلفن همراه، کارآفرینان، مدیران صنایع بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای توصیه می شود.اساتید همایش :دکتر…

کارگاه آموزش نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی

کارگاه آموزشی نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی در تاریخ 25 آذر 93 ساعت 15 تا 19 و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میگردد.محورهای مورد بحث در ایرن کارگاه عبارتند از:ارائه مبانی نظری و روش شناسی شبکه های اجتماعی ارائه…