مرور برچسب

NationBuilder

چگونه کمپین های انتخاباتی به کمک بیگ دیتا برنده رقابت می شوند

بیگ دیتا یکی از قدرتمندترین ابزار در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا می باشد. با جستجو در میان کسانی که احتمالا رای می دهند، کمپین ها بر روی بخش های خاصی از اطلاعات تمرکز می کنند، و از آمارهای جمعیت شناسی منطقه برای بدست آوردن تاریخچه…