مرور برچسب

MyndPlay

استفاده از پتو در هواپیما برای تشخیص احساسات

  هواپیمایی بریتانیا پتوی هوشمندی را برای استفاده در خطوط خود طراحی کرده است که حالت روانی و خلق افرادی که روی آن قرار دارد را شناسایی و جمع آوری می کند. این پتو که ساخت شرکت MyndPlay است به وسیله هدست هایی که بر سر مسافرین است سیگنال های…