مرور برچسب

mply

معرفی بیش از ۲۵ ابزار مجانی داده کاوی برای آنالیز بهتر داده ها

در جهان امروز، اطلاعات نقش پول را بازی میکنند. بیشتر دیتاها ساختار بخصوصی ندارند و بدین منظور، شما نیاز به یک متد کارآمد و تاثیرگذار برای استخراج اطلاعات از آنها و تبدیلشان به یک فرمت قابل فهم و قابل استفاده دارید. در این جا است که نقش نرم…