مرور برچسب

MPI

نقش ابر داده (بیگ دیتا) برای تشخیص بهتر فقر و ریشه کن کردن آن، مطالعه موردی از سنگال

تخمین زده می شود که 95 اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100 نفر در سراسر جهان وجود دارد و این باعث رونق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه  شده است که در آن تعداد کاربران تلفن همراه به سرعت موشک در حال افزایش است. در واقع در سال های اخیر ،…