مرور برچسب

moonshot

گوگل به دنبال انقلابی در سلامتی

گوگل در جدیدترین پروژه خود با عنوان X "moonshot" با همکاری دانشگاه استنفورد قصد دارد انقلابی در درمان بیماری ها از طریق مطالعه در افراد سالم ایجاد کند. این مطالعه حدود 10 سال یا بیشتر زمان خواهد برد.مطالعات گوگل روی شیوه زندگی فرد،…