مرور برچسب

MOOC

معرفی ۲۰ MOOCs علم اطلاعات برتر

علم اطلاعات به عنوان چشم اندازی هوشمندانه و خود یادگیری، لازمه مهارت هایی است که هر داده کاوی نیازمند این مهارت هاست و برای بدست آوردن آن تا تبدیل شدن به یک دانشمند داده کاو خود از هیچ تلاشی دریق نمی کنند. با توجه اهمیت این موضوع سایت های…