مرور برچسب

Monte Melkonian

مرور رسانه ها، ۲۰ فروردین ۹۵

با موبایل آزمایش خون بگیریدیک شرکت اروپایی روشی را ابداع کرده است که می توان به کمک گوشی های همراه هوشمند، آزمایش خون را در منزل و بدون مراجعه به مرکز درمانی انجام داد. شرکت Cor ابداع کننده این روش منحصر به فرد است. در این روش یک…