مرور برچسب

MonsterMind

بررسی رسانه های فناوری ؛ پنجشنبه ۲۳ مرداد

اسنودن در مصاحبه اختصاصی با نشریه Wired جزییات پروژه ای موسوم به MonsterMind در باره راهکار سازمان امنیت ملی آمریکا برای مقابله خودکار با حملات سایبری را افشا کرداین سامانه خودکار که بدون نیاز به کمک انسان قادر است با…