مرور برچسب

money

آیا میخواهید از علم داده های خود پول درآورید؟ ابزارهای داده کاوی را بیاموزید

O’Reilly Media دست مزد دو سالانه خود را روز پنج شنبه منتشر کرده است (در اینجا قابل دانلود است ) و نتایج آن چنان تعجب آور نیستند. این نتایج اساسا نشان میدهند که مردمی که با ابزار طراحی شده برای بیگ دیتا، machine learning، محاسبات آماری و…