مرور برچسب

mobile signal

پیدا کردن اشخاص گم شده به وسیله پهپاد

تلفن های همراه در مواقع حساس و زمانیکه حتی نمی توانید با آنها تماس برقرار کنید ممکن است جان شما را نجات دهند.پهپادی توسط موسسه تکنولوژی سوییس ساخته شده که می تواند فرد را با استفاده از سیگنالهای موبایل او و از طریق آنالیز…