مرور برچسب

MLlib

۱۱ ابزار متن باز برای ساخت ماشین لرنینگ

ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین برای کارهایی مانند ( فیلتر اسپم ها، تشخیص چهره و...) در زمانی که با اطلاعاتی زیادی طرف هستید میتواند ابزار بسیار مناسبی باشد. این علم برای آموزش کامپیوتر ها و برای انجام کارهای آنالیزی می باشد و برای این کار…

Apache Spark، چاقوی سوئیسی تجزیه و تحلیل بیگ دیتا

ما در زمانی زندگی میکنیم که همه چیز (مخصوصا اطلاعات) در حال پیشرفت می باشند. جهان با سرعت بیشتری پیشرفت میکند و هر روزه دیتاهای بیشتری تولید میشوند. بنابراین با وجود این همه اطلاعات و سرعت افزایش آنها نیازمند این هستیم که از ابزار درستی…

محبوب ترین ابزار های داده کاوی را از نظر جامعه داده کاوان بشناسید

در شانزدهمین نظرسنجی وبسایت KDnuggets که توجه جامعه داده کاو و آنالیزگر را به خودش جلب کرده است نزدیک به 2800 نظر و رای ثبت شده است که هر کدام از رای دهندگان از بیم 93 ابزار برتر داده کاوی یکی را انتخاب کرده اند. در این نظرسنجی بی نظیر، R…