مفتا: fog computing چیست و چه ربطی به اینترنت اشیا دارد؟
Permalink

مفتا: fog computing چیست و چه ربطی به اینترنت اشیا دارد؟

پروژه های اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۰ باعث وصل شدن ۳۰ میلیون دستگاه به اینترنت…

ادامه مطلب...