چرخه فناوری های نوظهور گارتنر در سال ۲۰۱۶
Permalink

چرخه فناوری های نوظهور گارتنر در سال ۲۰۱۶

طبق روال گذشته، هر سال سازمان گارتنر نمودار چرخه گارتنر برای فن آوری های نوظهور…

ادامه مطلب...

تاثیرات انقلاب اینترنت بر دنیای ما
Permalink

تاثیرات انقلاب اینترنت بر دنیای ما

آیا اینترنت که انقلابی در جهان امروز برپا کرده، واقعا به دنیا سود رسانده است؟…

ادامه مطلب...