کافه‌بازار

Tag: کافه‌بازار

مرور رسانه ها، ۱۹ بهمن ۹۵

 لزوم بازنگری در قوانین دورکاری ابتکار؛ علی ربیعی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی): در حوزه ICT سال به سال سهم از اشتغال بیشتر می‌شود و در برنامه‌ریزی‌ها عنوان شده است...

۱۳۹۵-۱۱-۲۰