کار نیمی

Tag: کار نیمی

مدیریت – مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید (قسمت دوم)

در گذشته درباره موضوع (مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید) نوشتیم و این بار نیز میخواهیم همین موضوع را ادامه دهیم: در قسمت دوم با مفتا همراه باشید:...

۱۳۹۴-۱۲-۰۴