کار تیمی

Tag: کار تیمی

مدیریت – مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید (قسمت سوم)

۱۰ مشکل عدم همکاری مدیران ۱- شکست در ارتباطات ۲- کاهش عملکرد و بهره وری ۳- تلف شدن منابع و تلاش ها ۴- خواسته های منفی، احساسات بد و افزایش...

۱۳۹۴-۱۲-۰۶

مدیریت – مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید

تیم ها همه جا هستند زیرا اکثرا قبول دارند که تیم خوب به معنی کار خوب است. اما اگر شما یک گروه مدیر خود هدایت گر داشته باشید که هر...

۱۳۹۴-۱۱-۲۵