کارگران

Tag: کارگران

پرداخت مزایا به کارگران کم درآمد توسط فیسبوک

فیسبوک اعلام کرد که قصد دارد برای از بین بردن شکاف شرم آور میان افراد کم درآمد و پر درآمد، اقدام به پرداخت مزایا به افراد کم درآمد در دره...

۱۳۹۴-۰۲-۲۴