کارشناسی

Tag: کارشناسی

کسانی که می خواهند در سی آی ای به عنوان متخصص داده کار کنند!

تا به حال خواسته اید در زمینه اطلاعات فعالیت کنید و از تخصص خود به عنوان متخصص داده به صورت کامل استفاده کنید؟ این ها مهم ترین اطلاعاتی هستند که...

۱۳۹۴-۱۱-۰۸