کارشناس

Tag: کارشناس

۱۰  صنعت برتر که به متخصص بیگ دیتا نیاز دارد

حقوق و دستمزدی که برای متخصصین فنی با تخصص بیگ دیتا(big data) آگهی شده است، ۱۰۴،۸۵۰ $ است.  IBM در یک سال گذشته آگهی داده است که در ۲۳۰۷ موقعیت...

۱۳۹۴-۰۴-۰۶