کارت شتاب

Tag: کارت شتاب

مرور رسانه ها، ۱۰ اردیبهشت ۹۵

رایانه‌های یک نیروگاه‌ اتمی در آلمان ویروسی شد سیستم‌های رایانه‌ای یک نیروگاه اتمی در آلمان به ویروس آلوده شد. سیستم رایانه‌ای نیروگاه اتمی گوندرمینگن آلمان و ۱۸ حافظه مورد استفاده...

۱۳۹۵-۰۲-۱۰