کارتون

Tag: کارتون

گوگل اموجی های جدیدی برای فمینیسم ها ساخته است

گوگل مجموعه ای جدید از اموجی ها را با هدف ترویج برابری جنسیتی پیشنهاد داده است این اموجی ها شامل کارتون زنان مهندس، زنان داروساز، زنان لوله کش، زنان کشاورز...

۱۳۹۵-۰۲-۲۳