کاربرد داده کاوی در پزشکی

Tag: کاربرد داده کاوی در پزشکی

کاربرد داده کاوی در پزشکی

کاربرد داده کاوی در پزشکی

وقتی اخبار را تماشا می کنیم هر روز با یک نوآوری جدیدی در زمینه پزشکی مواجه هستیم. پزشکان هر روز در تلاش هستند که با استفاده از اطلاعات و تکنیک...

۱۳۹۵-۰۴-۰۴