کاربرد

Tag: کاربرد

سمینار تخصصی” کاربرد کلان داده‌ها در سازمان‌های بزرگ “

سمینار تخصصی” کاربرد کلان داده‌ها در سازمان‌های بزرگ ” محل برگزاری: مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی زمان: چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵...

۱۳۹۵-۰۳-۳۱