کاربران شورشی

Tag: کاربران شورشی

تهدیدی به تبلیغات آنلاین – Ad Blockers

نزدیک به 35% از کاربران فضای مجازی در برخی از کشورهای دنیا از Ad Blockers (مسدود کننده تبلیغات هرز) استفاده می کنند.

۱۳۹۴-۰۸-۱۷