کاربران آمریکایی

Tag: کاربران آمریکایی

عصبانیت آمریکایی ها از کمیسیون ارتباطات و حدود ۴۳۷۷ بار تکرار یک کلمه رکیک در کامنتها

  مردم آمریکا به شدت درباره از دست رفتن قانون بی طرفی در وب و در نتیجه کاهش سرعت اینترنت، عصبانی هستند بر اساس قوانین موجود در زمینه بی‌طرفی اینترنت...

۱۳۹۳-۰۵-۱۵