کاتالیزور

Tag: کاتالیزور

آفلاین بودن ۴ میلیارد نفر در جهان با وجود پیشرفت های ارتباطی

  اینترنت یک کاتالیزور برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی گسترده تر از طریق دسترسی به آموزش، فرصت های اقتصادی و اشتغال و حتی مراقبت های بهداشتی است. با توجه به...

۱۳۹۴-۱۲-۰۵