پیندروپ

Tag: پیندروپ

VoIP بهترین بستر برای کلاهبرداری های تلفنی

بررسی های محققان موسسه امنیتی پیندروپ نشان میدهد کلاهبرداری های تلفنی نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بر این اساس بطور متوسط روزانه ۲۲۰۰ تماس...

۱۳۹۴-۰۳-۲۸