پیش بینی انفجار

Tag: پیش بینی انفجار

مقامات بوستون برای جلوگیری از حادثه تروریستی همانند پارسال، توئیتر را زیر نظر میگیرند

  مقامات بوستون برای جلوگیری از انفجار تروریستی در مسابقات دوی ماراتن همانند سال پیش تصمیم گرفتند نظارت بیشتری بر توئیتر داشته باشند. بدین صورت که میلیون ها توئیتر را...

۱۳۹۳-۱۰-۰۴