پیش بینی انتخابات

Tag: پیش بینی انتخابات

فیسبوک برنده انتخابات را پیش بینی میکند

این یک خیال بافی و یا یک اتهام نیست، بلکه واقعیت است!  به گزارش فوربس، محققان براین باورند که فیسبوک باتوجه به اطلاعاتی که در زمانهای انتخابات از بحث ها لایکها...

۱۳۹۳-۰۸-۳۰