پیش بینانه

Tag: پیش بینانه

۱۰ فناوری داغ بیگ دیتا

در اینجا ۱۰ تا از داغ ترین فناوری های بیگ دیتا بر اساس تجزیه و تحلیل فورستر آمده است: ۱- تجزیه و تحلیل پیش بینانه: راه حل های نرم افزاری...

۱۳۹۴-۱۲-۲۵