پیشگویی

Tag: پیشگویی

معرفی چند کتاب در زمینه بیگ دیتا برای افراد مبتدی

۱- کتاب بیگ دیتا: بیگ دیتا آغازگر انقلابی است که تحولی در سبک زندگی، کار و فکر ما ایجاد می کند.(ویکتور مایر–شوئنبرگر) ۲- سیگنال و نویز: چرا بعضی از پیش...

۱۳۹۳-۱۱-۲۶