پیشنهاد دهنده

Tag: پیشنهاد دهنده

متن کاوی نظرات، در پلت فرم بررسی محصول آمازون

هدف یک سیستم توصیه گر یا پیشنهاد دهنده (recommendation system) مبتنی بر متن کاوی، برای کمک به تصمیم گیری برای مشتریان در سفارش آنلاین محصولات این است که به مشتریان این...

۱۳۹۵-۱۱-۲۹