پیام ناشناس

Tag: پیام ناشناس

ارسال پیام های ناشناس برای افراد در نزدیکی هم مفید است!

  باتوجه به رشد روز افزون کاربران ناشناس در شبکه های اجتماعی، این شبکه ها به خاطر نگه داشتن  اعضای خود به فکر استفاده از الگوریتمی بر پایه مکان یابی...

۱۳۹۳-۰۴-۰۹