پیام خصوصی

Tag: پیام خصوصی

امکان ارسال پیامهای خصوصی در توییتر

  توییتر امکان ارسال پیام‌های خصوصی به صورت گروهی را اضافه کرده است. با اضافه شدن این امکان جدید کاربر می‌تواند به صورت خصوصی و همزمان با ۲۰ نفر چت کند. زمانی...

۱۳۹۳-۱۱-۰۹