پيش بيني

Tag: پيش بيني

مثالی از کاربرد داده کاوی

اغلب تجارت ها به تصمیم گیریهای استراتژیک و یا اتخاذ خط مشی های جدید برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان نیاز دارند . به عنوان مثال فروشگاهها آرایش مغازه خود...

۱۳۹۴-۰۴-۰۲