پوششی

Tag: پوششی

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه سال ۹۵ در استان اردبیل برگزار می شود. اردبیل چهارراه حافظ...

۱۳۹۵-۰۱-۲۳