پن مدیسن

Tag: پن مدیسن

مرور رسانه ها ۲۹ مهرماه

تلگرام پس از عدم همکاری با دولت ایران موقتا مسدود شد مرور رسانه ها: به گزارش بی بی سی، پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام می گوید که پس...

۱۳۹۴-۰۷-۲۹