پنهان سازی

Tag: پنهان سازی

دانشمندان برای رقابت با هری پاتر، پنهان ساز اشکال ساختند

روچستر نیویورک (رویترز): مراقب باش هری پاتر! چون تو تنها جادوگر با ردای نامرئی نیستی… دانشمندان و محققان دانشگاه روچستر، راه جدیدی را برای پنهان سازی اشیاء بزرگ از دید...

۱۳۹۳-۰۷-۰۵