کلاس آموزش شبکه های اجتماعی برای پلیس نیویورک
Permalink

کلاس آموزش شبکه های اجتماعی برای پلیس نیویورک

  پلیس شهر نیویورک تصمیم گرفته است تا به منظور بهره برداری بهتر،برای پلیس های…

ادامه مطلب...